Nové sousoší ve Čkyni a jeho promlouvání k dnešku

01/11/2018 Nové sousoší ve Čkyni a jeho promlouvání k dnešku

 

Součástí piety a oslavy 100 let od konce 1. světové války a vzniku české státnosti ve Čkyni bylo znovu-odhalení sousoší v životní velikosti, které znázorňuje ruského, italského a francouzského legionáře.

Sochy se zpravidla odhalují jednou za 100 let a na místě zůstávají po staletí. Toto však neplatilo pro Čkyni. Roku 1933 byl ve Čkyni na náměstí postaven Památník padlých a na jeho střeše umístěno sousoší postav ruského, francouzského a italského legionáře. Dali jej postavit čkyňští občané z vděčnosti těm, kteří umírali v cizích zemích pro vznik svobodné Československé republiky.

Netrvalo dlouho a tyto posvátné symboly nám zničili a ukradli Němci. Nařízením protektorátní moci r. 1940 došlo k odstranění sousoší a dalších památných výzdob legionářských. Památník byl Němci očesán zvenku i zevnitř. Ztráta těchto národních symbolů nám měla vzít českou identitu, ponížit a uvolnit cestu k opětovnému poněmčování. Legionářské symboly spolu s jezdeckou sochou T.G. Masaryka a s další výzdobou tehdy zničenou, mělo nejméně miliónovou hodnotu. Německo zničilo, ale dnes zaplatila Obec Čkyně a Československá obec legionářská.

Umístění sousoší na střeše památníku - za nemalé veřejné finance - jen pro zkrášlení se někomu může zdát jako zbytečný luxus a namítnout, že by bylo lépe odhalovat sochy se symboly, které reagují a promlouvají k současnosti. Dílo a jeho vyjádření můžeme vnímat dvěma pohledy: Jeden je oslavně-pro-legionářský a pro vznik české státnosti. Druhý pohled není oslavný a nese tragický příběh čkyňského sousoší z doby německé nadvlády. Je tím silnější a má rozměr - z historie se poučme pro dnešek. Takto vnímáno má připomínat, abychom nedopustili zpochybňování a relativizaci tehdejší německé agrese na českém národu; abychom si toto sousoší či jiné národní symboly v budoucnu již nenechali vzít a bránili je, pokud by přišlo jejich ohrožení. Dílo k nám promlouvá, abychom nehrbili hřbety před velkými  státy a zachovali si národní stát, identitu a svébytnost uprostřed Evropské unie a multikulturní Evropy.

Vlastenecké symboly musí zůstat národu

Přejme novému sousoší, ať zůstane uctíváno jeho historické vyjádření, které nepřestane být vyslovováno a vnímáno, aby ústřední postava ruský legionář nedopadl stejně česky nevděčně, jako se stalo s ruským rudoarmějcem se samopalem a šeříkem v ruce. Vlastenecké symboly musí zůstat dle příslušné historické skutečnosti zachovány. A to bez výjimky pro toho či onoho strategického partnera.

Neosočovat kolektivně Němce - ale nezastírat jejich národní  odpovědnost

Český národ nese odpovědnost za existenci totalitního režimu let 1948-1989 a to nelze zjednodušit na frázi, že vše způsobili komunisté, kterých bylo několik procent obyvatel (volilo je většinou 99 %  obyvatel).

Německý národ nese odpovědnost za režim let 1936-1945 a nelze to zjednodušit na frázi, že to způsobili fašisté (v Německu nebyla fašistická strana) a nacisté - tedy členové strany NSDAP - kterých bylo několik procent obyvatel (volilo je většinou 90 % Němců).

Každý národ je dědicem své historie a za činy svých předchůdců nese důsledky. Proto je správné označovat příslušníky národa a ne členy politických stran jako jediné odpovědné za činy a oběti.

Petr Martan, SPOZ Jihočeský kraj a zastupitel obce Čkyně

 

 

31. 10. 2018

 

Proč SPO?

 

  1. Chceme přímou volbu hejtmanů, primátorů a starostů
     
  2. Chceme přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, a aby byl zabaven majetek získaný nelegálním způsobem
     
  3. Chceme přijetí zákona o obecném referendu, kde by předmětem všelidového hlasování byly zásadní otázky domácí i zahraniční politiky
Poslední novinky