Odborné komise

Ing. Zdeněk Sochor finance zdeno.s@centrum.cz
Ing. Zdeněk Zbytek průmysl a obchod
obrana 
zdenek@zbytek.pro

Jaroslav Balcar doprava balcar@balcarspol.cz
  Zdeněk Král doprava

vmaxik@seznam.cz
esq@eurospol-group.cz

JUDr. Bohumil Bezemek bezpečnost bohumilbezemek@seznam.cz
  Petr Martan předseda odborné komise
životního prostředí
martanckyne@seznam.cz